Proplanet en etim

ProPlanet stond aan de basis van de huidige ETIM-artikelclassificatie en is op dit gebied nog steeds toonaangevend in de bouw- en installatiebranche.

 

Door alle artikelen op te delen in klassen en daar bepaalde kenmerken aan te koppelen, werd het mogelijk om eenvoudig:

productgegevens uit te wisselen tussen fabrikant, groothandel en installateur;

artikelen te zoeken op basis van karakteristieke productkenmerken.

 

Inmiddels zijn door verschillende organisaties een groot aantal standaarden en uitwisselingsformaten op dit gebied ontwikkeld. 

internationale toepassing

ETIM Nederland is een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, importeurs, agenten en belangenorganisaties in de Nederlandse bouw- en installatiesector en heeft als doel het bevorderen en praktisch mogelijk maken van uniforme datacommunicatie.

 

ETIM (EuropeesTechnisch Informatie Model) beschrijft producten in termen van klassen en per klasse de belangrijkste technische kenmerken. Omdat er vaak meerdere namen beschikbaar zijn voor een klasse en om de vindbaarheid te vergroten, zijn synoniemen benoemd voor elke klasse.

 

ETIM wordt naast Nederland inmiddels al officieel toegepast in Frankrijk, Duitsland, België,  Spanje, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Polen. In deze landen hebben veel fabrikanten en groothandelaren hun artikelen beschreven op basis van deze classificatie.

 

ETIM is taalonafhankelijk, waardoor eenvoudig  artikelbestanden kunnen worden uitgewisseld tussen landen. Op dit moment is ETIM beschikbaar in 10 verschillende talen waaronder het Nederlands, Duits en Engels.

artikelbeheer begint bij Dataprocessor tj

uitwisselformaten installatiebranche

Binnen de installatiebranche worden diverse formaten gebruikt voor de elektronische uitwisseling van gegevens.

 

Meest toegepaste uitwisselformaten in Europa:

 

BMEcat: XML-formaat voor de uitwisseling van productcatalogi. Deze internationaal toepasbare standaard maakt het mogelijk om artikelinformatie, classificaties en productstructuren uit te wisselen. Voor de toepassing ervan in de Duitse markt heeft de elektrotechnische branche een aantal additionele richtlijnen opgesteld.

 

Pricat (INSBOU): formaat voor de uitwisseling van prijslijsten tussen leveranciers en klanten. Het formaat kan toegepast worden in zowel Edifact als XML implementatie. Speciaal voor de Nederlandse installatiesector is een toepassingsrichtlijn opgesteld. Met dit formaat kan alleen algemene productinformatie, incl. prijzen, uitgewisseld worden.

 

PAB: ASCII-formaat voor de uitwisseling van artikelbestanden in Nederland. Met dit formaat kan zowel artikelinformatie als artikelclassificaties uitgewisseld worden.

 

ICM: ASCII-formaat voor het verzenden van orders van installateurs naar groothandels in Nederland.

 

ICB: ASCII-formaat voor de bevestiging van orders van groothandels naar installateurs in Nederland.

 

ICC: ASCII-formaat voor de uitwisseling van prijscondities tussen groothandels en installateurs in Nederland.

 

FEG: ASCII-formaat voor de uitwisseling van prijzen in de Nederlandse installatiesector. Met dit formaat kan slechts zeer beperkt informatie uitgewisseld worden. Echter, de lange historie en de eenvoud, maakt dat het formaat nog steeds veelvuldig toegepast wordt.

 

Eldanorm: ASCII-formaat voor de uitwisseling van artikelinformatie in de Duitse installatiesector.

 

Datanorm: ASCII-formaat voor de uitwisseling van artikelinformatie in Duitsland.

 

Bellidic: ASCII-formaat waarbij administratieve gegevens, documenten in een afgesproken, gestandaardiseerd formaat over het web worden uitgewisseld tussen groothandelaars en fabrikanten in België.

 

Prodat (INSBOU): formaat voor de uitwisseling van productgegevens, waaronder de classificaties.